×

پایان نامه: مطالعه هنر خطاطی دوره تیموری و صفویه و تأثیر آنها در خطاطی سرزمین‌های اسلامی

۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد کارخانجات کاشی و سرامیک میبد

۱۶,۵۰۰ تومان

پایان نامه: موضع کشورهای آمریکا و عربستان در رابطه با گروه تروریستی داعش از منظر حقوق بین الملل عمومی

۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی تاثیر فعالیت‏های بازاریابی رسانه‏های اجتماعی بر آگاهی برند، تصویر برند، تبلیغ دهان به دهان و تعهد مشتری

۲۳,۰۰۰ تومان

پایان نامه: قلمرو حاکمیت اراده در قراردادهای مصرف

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه: تحلیل و بررسی نیروگاه‌های خورشیدی

۲۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه: بررسی روابط میان حاکمیت شرکتی،روابط سیاسی و سیاست های جسورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه: نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

۲۵,۲۰۰ تومان

پایان نامه: بهسازی روش کوچک‌سازی تصویر SEAM CARVING

۳۶,۳۰۰ تومان

پایان نامه: ارائه یک مدل جهت بهبود قابلیت نگهداری نرم افزار در نرم افزارهای توسعه داده شده با متدولوژی‌های چابک

۲۷,۳۰۰ تومان
0