×

کارورزی: نرم افزار حسابداری_انبارداری پارسیان

۲۷,۰۰۰ تومان

کارورزی: کارخانه کاشی و سرامیک رباط میبد

۱۲,۰۰۰ تومان

کارورزی: کارخانه کاشی رباط میبد

۱۲,۰۰۰ تومان

کارورزی: نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا

۱۵,۰۰۰ تومان

کارورزی: کارخانجات کاشی (با نرم افزار جامع حسابداری مالی و کنترل بودجه رایورز)

۱۰,۵۰۰ تومان

کارورزی: شرکت خدمات کامپیوتری پارادایس

۳,۰۰۰ تومان

کارورزی: حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

۱۱,۰۰۰ تومان

تحقیق: تجمل گرایی و آفات آن از دیدگاه آیات و روایات

۱۶,۷۰۰ تومان

پروژه: شاخص های ارزیابی عملکرد در ادارات دولتی

۶,۷۰۰ تومان

کارورزی: هوش مصنوعی

۱۲,۵۰۰ تومان
0