×

پروژه: بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

۱۷,۳۰۰ تومان

پروژه: اخلاق در حسابداری

۲۴,۳۰۰ تومان

پروژه: شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی وتاثیر SVC درکاهش هارمونیک ها

۲۷,۰۰۰ تومان

کارورزی: نرم افزار حسابداری_انبارداری پارسیان

۲۷,۰۰۰ تومان

کارورزی: کارخانه کاشی و سرامیک رباط میبد

۱۲,۰۰۰ تومان

کارورزی: کارخانه کاشی رباط میبد

۱۲,۰۰۰ تومان

کارورزی: نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا

۱۵,۰۰۰ تومان

کارورزی: کارخانجات کاشی (با نرم افزار جامع حسابداری مالی و کنترل بودجه رایورز)

۱۰,۵۰۰ تومان

کارورزی: شرکت خدمات کامپیوتری پارادایس

۳,۰۰۰ تومان

کارورزی: حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

۱۱,۰۰۰ تومان
0