×

پایان نامه: بهسازی روش کوچک‌سازی تصویر SEAM CARVING

۳۶,۳۰۰ تومان

پایان نامه: ارائه یک مدل جهت بهبود قابلیت نگهداری نرم افزار در نرم افزارهای توسعه داده شده با متدولوژی‌های چابک

۲۷,۳۰۰ تومان

پایان نامه: دسته‌بندی تصاویر بر پایه PCA با روش SVM برای شناسایی افت‌های کشاورزی

۲۹,۷۰۰ تومان

پایان نامه: طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت هتل

۱۴,۱۰۰ تومان

پایان نامه: طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه به زبان ASP.NET

۱۸,۳۰۰ تومان

پایان نامه: طراحی وب سایت آموزش های الکترونیکی برای دانشجویانی که به صورت مجازی آموزش می بینند

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه:خانه های هوشمند (Home automation)

۱۴,۷۰۰ تومان

پایان نامه: تشخیص هویت از طریق چین های کف پای نوزاد با استفاده از دسته بندی LBP

۲۰,۹۰۰ تومان
0