×

پایان نامه: بررسی تاثیر فعالیت‏های بازاریابی رسانه‏های اجتماعی بر آگاهی برند، تصویر برند، تبلیغ دهان به دهان و تعهد مشتری

۲۳,۰۰۰ تومان

پایان نامه: نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

۲۵,۲۰۰ تومان

پایان نامه: پولشویی

۱۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه: وفاداری مشتریان

۷,۸۰۰ تومان
0