×

ترجمه: زندگی نامه توماس ادیسون – متن انگلیسی و فارسی

۱۰,۰۰۰ تومان

ترجمه: سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

۱۰,۹۰۰ تومان

ترجمه: آموزش و یادگیری با استفاده از نرم‌افزار های ریاضی: «چالش جدید»

۱۲,۵۰۰ تومان

ترجمه: کسب و کار اجتماعی اسلامی برای کاهش فقر و نابرابری اجتماعی

۲۲,۹۰۰ تومان
0